034-4608201 contact@rdja.nl

Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

9 september 2020
Corona en de ondernemingsraad | Ondernemingsraad en adviseren
Thuiswerken

Afgelopen maandag, 7 september 2020, hebben wij een webinar/bijeenkomst gefaciliteerd voor het MNO (Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg). Ditmaal ging de bijeenkomst over thuiswerken (post corona) en het ‘nieuwe’ kantoor. 

Casus KPN

De COR van KPN zette uiteen op welke wijze KPN gestalte geeft aan het thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor en de wijze waarop de COR betrokken is. Middels een interview met Rick de Jong (RdJ Training & Organisatie Advies) werd er een mooi inkijkje gegeven achter de schermen met een duidelijke uiteenzetting waar de medezeggenschap aan zou kunnen denken bij het label thuiswerken.

 

Onderzoek onder de leden

Het MNO heeft tevens onder haar deelnemende ondernemingsraden een onderzoek gedaan naar thuiswerken. De gepresenteerde resultaten dragen bij aan waar de OR aan zou kunnen denken bij het invoeren van thuiswerken. Maar gaf ook duidelijk aan waar de medezeggenschap zich zorgen om maakt bij het fenomeen thuiswerken. Van on-boarding tot een thuiswerkregeling, van samenwerking (inclusief aansturing) tot het gemis van collega’s, van collega’s die niet thuis kunnen/willen werken tot het verplichten van thuiswerken (lees thuiswerken wordt/is onderdeel van de bedrijfsvoering).

 

(Juridische) positie van de OR

Daaropvolgend gaf Derk Domela van Bosch Advocaten een juridische uiteenzetting van het onderwerp en de positie van de medezeggenschap. De sheets maken duidelijk dat de OR een positie heeft bij de invoering van thuiswerken (al is thuiswerken als onderwerp niet instemmingsplichtig). Er zijn genoeg andere ‘haakjes’ waardoor de OR instemming en mogelijk advies kunnen claimen. Uit het onderzoek blijkt wel dat de meeste OR-en goed aangehaakt zijn.

 

Meer dan alleen een regeling

Aan het einde werd een samenvatting gegeven van het webinar, waarbij ook de bekostiging van het geheel aan de orde kwam. Vergeet niet dat naast het zorgdragen van de gezondheid en het welzijn van (uw) collega’s er ook besparingen zijn voor de onderneming/bestuurder bij het invoeren van thuiswerken (te denken aan minder vestigingen (huisvestings-vastgoedbeleid) en inkrimping althans anders vormgeven aan het wagenpark (leaseregelingen). Zet de kosten en besparingen naast elkaar is de boodschap. Thuiswerken is meer dan alleen een regeling afspreken.

 

Webinar terugkijken

Naar verwachting zal het webinar binnenkort beschikbaar zijn voor derden. Het webinar is interessant voor iedere medezeggenschap die te maken heeft of krijgt met thuiswerken als onderdeel van de bedrijfsvoering post corona (en dit zijn er volgens ons nogal wat!).

Donatie aan ons goede doel Stichting Dag Zonder Zorgen

Wij willen het bestuur van MNO bedanken voor de gelegenheid om op deze manier bij te dragen aan het versterken van OR-en. En in het bijzonder bedanken wij het bestuur (Mathi Bouts (KLM), Chris Vroonland (voormalig OR voorzitter Douwe Egberts, maar geniet nu van zijn pensioen) voor de mooie afsluiting van het webinar met geweldige (financiële) bijdrage aan ons goede doel stichting Dag Zonder Zorgen. Wij danken jullie namens alle gezinnen en het bestuur.

 

Wie is wie

MNO: De Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg fungeert als samenwerkingsorgaan en kenniscentrum en bevordert een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (Centrale) Ondernemingsraden. 50-tal ondernemingsraden van multinationale organisaties bij het MNO aangesloten die tien verschillende branches representeren. We vertegenwoordigen een enorme achterban van ruim 600.000 werknemers in Nederland en zijn verbonden met meer dan vier miljoen werknemers wereldwijd. www.stichting-mno.nl

 

RdJ Training & Organisatie Advies, voor actieve ondernemingsraden:

Alle teamleden van RdJ Training & Organisatie Advies hebben dezelfde passie: eraan bijdragen dat u als ondernemingsraad daadwerkelijk invloed heeft op het organisatiebeleid en op de arbeidsvoorwaarden en dat u als team daarbij uw achterban op een serieuze en effectieve manier vertegenwoordigt. Onze diensten zijn dus meer dan een optelsom van advisering, begeleiding, trainingen, cursussen en coaching. Door de chemie en de ‘onzichtbare’ samenhang van onze diensten zult u merken dat u daadwerkelijke invloed weet te realiseren in praktijk. 

 

Bosch Advocaten:

Dertig jaar geleden was Bosch Advocaten één van de eerste kantoren in Nederland die de keus maakte om zich te specialiseren in het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Wij bouwen hierop voort met Lelijveld & Domela Nieuwenhuis. Wij helpen bedrijven, ondernemingsraden en individuen. Wij werken voor en met mensen. Wij geloven in de kracht van korte lijnen. Wij nemen de tijd om te luisteren. Wij zijn duidelijk, degelijk, en precies. Wij bieden oplossingen voor complexe problemen. En wij doen het snel. www.boschadvocaten.nl

 

Verdere vragen

Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bereiken.

Voor al uw OR trainingen & opleidingen en contra expertise

www.rdja.nl ,
contact@rdja.nl
034-4608201
Rechtstreeks
Rick de Jong
06 5103 4107
Rick@rdja.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u niets missen? Ontvang als eerste onze artikelen, praktische tip en ontvang handige gratis downloads.

Rick de Jong

06 51 034 107

Auteur van het artikel

Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren..

Gerelateerde artikelen

De ondernemingsraad op de stoel van de directeur

De ondernemingsraad op de stoel van de directeur

Als ondernemingsraad kunt u in de praktijk alleen invloed uitoefenen binnen de ‘harde’ werkelijkheid van uw directie. Dat wil zeggen: binnen de harde werkelijkheid van economische noodzaak, en van de financiële en organisatorische noodzaak. Om echt iets te bereiken voor uw achterban zult u, als OR op de stoel van zowel het personeel als van directie moeten gaan zitten. U laat anders belangrijke kansen voor uw achterban liggen als u niet tenminste ook door de bril van een directeur naar uw eigen organisatie kijkt. Weet u wat nu zo leuk is? In de praktijk blijkt nogal eens – als u zich in uw organisatie verdiept – dat u van een aantal zaken meer weet dan uw directie! En dat kunt u goed gebruiken om iets te kunnen betekenen voor uw achterban.

Lees meer
Ondernemingsraad wilt u a.u.b. stoppen met positief adviseren…

Ondernemingsraad wilt u a.u.b. stoppen met positief adviseren…

Het adviesrecht is één van de meest wezenlijke bevoegdheden van de OR om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming. De wet beschrijft de adviesprocedure, maar de wet schrijft niet voor hoe het advies van de ondernemingsraad eruit moet zien. Adviseren als ondernemingsraad is een vak apart. Veel ondernemers en OR-en denken dat er positief of negatief geadviseerd moet worden. Dat is niet juist. Positief en negatief adviseren brengt u in een spagaat als ondernemingsraad. Het dwingt u in wezen tot het uitspreken van een totaal oordeel met maar twee keuzes: negatief of positief. De praktijk is anders. Doorgaans begrijpt u dat er ‘iets’ moet gebeuren en kunt u zich voor een deel vinden in de voorstellen van de bestuurder. Maar veelal wilt u ook zaken anders dan de bestuurder. U wilt een advies afgeven dat recht doet aan uw genuanceerde mening.

Lees meer
OR draagt bij aan succes reorganisatie: voorkom fouten!

OR draagt bij aan succes reorganisatie: voorkom fouten!

De inbreng van uw ondernemingsraad bij een voorgenomen reorganisatie is nu belangrijker dan ooit! Wend uw invloed aan om ervoor te zorgen dat de reorganisatie in uw onderneming wél goed verloopt. Zo bespaart u uw achterban een volgende reorganisatie, die ongetwijfeld veel ingrijpender zal zijn. Om u op weg te helpen, behandelen we in dit artikel vijf cruciale fouten die bij reorganisaties worden gemaakt. Ook zullen we aangeven hoe u deze fouten kunt opsporen én wat u hiertegen kunt doen.

Lees meer