Samen moeten we het doen!

Ons team van rdj training & organisatie advies staat extra voor u klaar tijdens deze corona crisis.

 

Heeft u vragen rondom uw medezeggenschapstaak en corona, dan kunt u ook meteen terecht op www.orcorona.nl

Wij hebben speciaal de website www.orcorona.nl voor alle ondernemingsraden in Nederland gebouwd. Deze speciale website www.orcorona.nl is geheel gratis toegankelijk omdat wij erin geloven dat kennis en ervaring delen ons samen sterker zal maken.

Wij worden in deze tijd voortdurend benaderd door ondernemingsraden met allerlei vragen rondom de corona crisis. Medewerkers zitten in grote onzekerheid en wenden zich tot de OR om hulp. Aan de andere kant zoeken bestuurders de OR op en zoekt de OR de bestuurder op. Het is crisis en er ligt een belangrijke taak voor de OR. Maar de OR heeft niet op alles een antwoord en zoekt ons op vanwege onze kennis en expertise. 

Aan de andere kant zoeken bestuurders de OR op en zoekt de OR de bestuurder op. Als dit nog niet zo is dan luidt ons advies om dat per direct te doen. Want uw bestuurder is op zoek naar passende maatregelen in deze tijd. De maatregelen die tot nu toe genomen worden variëren van strengere hygiëne tot thuiswerken, van reorganisaties tot het sluiten van de onderneming. Wat de maatregelen ook zijn, er wordt een groot beroep gedaan op u en uw collega’s. Nood breekt wet luidt het gezegde. Maar dat betekent niet dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) niet meer geldt en dat de medezeggenschap mag worden gepasseerd.

Wij willen u laten weten dat wij ook tijdens deze bizarre tijden klaar staan voor u. Samen moeten we het doen. 

Dit doen wij door al onze kennis, expertise en netwerk in te zetten om u (extra) te ondersteunen. Wij verwijzen u graag naar onze speciale website: Het coronaloket voor uw ondernemingsraad. www.orcorona.nl

Dit kunnen wij ook nog concreet betekenen voor u:

  1. u kunt altijd contact op blijven nemen met onze trainers en adviseurs voor al uw vragen
  2. wij kunnen u ondersteunen, begeleiden en adviseren door digitaal samen te komen via conference calls: Skype, Microsoft-team, Zoom of elk ander middel dat maar werkt
  3. wij delen onze kennis dagelijks met u via onze website, facebook en LinkedIn
  4. in hele uitzonderlijke gevallen en daar waar bovenstaande oplossingen geen oplossing zijn voor uw vragen reizen wij af (en dan nog onder bepaalde voorwaarden).

Wij kunnen het wel roepen maar u moet het gewoon ervaren. Geen woorden maar daden. Neem contact met ons op. U kunt rekenen op ons!

Onze diensten zijn meer dan een optelsom van advisering, begeleiding, trainingen, cursussen en coaching. Door de chemie en de ‘onzichtbare’ samenhang van onze diensten zult u merken dat u daadwerkelijke invloed weet te realiseren in praktijk.

Namens ons team wensen wij iedereen sterkte in deze tijd en hopen u snel weer fysiek te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Martijn, Stijn, Peter, Derk, Petra, Simon, Socrates en Rick

cursus, training en advies voor uw ondernemingsraad

Uw ondernemingsraad kan als team in de praktijk veel invloed uitoefenen en u bent heer en meester in het kunnen beoordelen of iets gaat werken in de praktijk. RdJ Training & Organisatie Advies
is uw partner voor het behalen van resultaten met uw ondernemingsraad met een gezonde portie durf en lef.

cursus & training

U wilt optimaal functioneren als OR en u heeft allerlei vragen en wensen afgestemd op uw OR.
Tijd om op cursus te gaan.

Advies & contra expertise

Uw ondernemingsraad staat voor een belangrijke beslissing en u wilt er zeker van zijn dat u geen fouten maakt of zaken vergeet.

Open inschrijving & Thema cursussen

U wilt alles weten over een bepaald thema en direct aan de slag met het onderwerp.

or cursussen & trainingen

Voor een succesvolle ondernemingsraad

nieuwe – startende Ondernemingsraad 

Gefeliciteerd met uw net gekozen ondernemingsraad. De leden zitten met allerlei vragen over het ondernemingsraadwerk en dat begrijpen wij als geen ander.

Herkozen Ondernemingsraad 

U bent een ondernemingsraad waarvan een deel is herkozen en u wilt de OR weer snel up and running hebben met een frisse blik met de inzet van de succesvolle ervaringen uit het verleden.

ervaren ondernemingsraad 

U bent een ervaren ondernemingsraad die al veel heeft meegemaakt. U zoekt een sparringpartner, iemand die ook veel ervaring heeft met organisaties en uitdagingen als de uwe.

centrale ondernemingsraad (COR) die van aanpakken weet

Als COR dient u het overkoepelde beleid en arbeidsvoorwaarden te beoordelen. Geen lichte taak. U onderhandelt op het hoogste niveau en maakt afspraken voor een grote groep collega’s, zo niet voor allemaal.

open inschrijving & themagerichte cursussen

voor het or lid die direct aan de slag wilt met het onderwerp.

Onderstaande open inschrijvingen komen te vervallen tot 1 juni. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. WIJ volgen de richtlijnen (en een beetje extra) van het rivm.

samen moeten we het doen.

Maart 2020

19mrt.09:1516:30Nieuw in de OR

April 2020

16apr.09:1516:30Nieuw in de OR

Mei 2020

19mei.09:1516:30Nieuw in de OR

Juni 2020

04jun.09:1516:30Nieuw in de OR

uw vragen, onze antwoorden

Geen geouwehoer maar rechtstreeks vanuit de praktijk

Deze klanten gingen u voor

heeft u vragen of wilt u gewoon iets weten als or?

laat het ons weten

15 + 1 =

X