034-4608201 contact@rdja.nl

OR & Functiewaardering, beoordelen en belonen

Functiewaardering, beoordelen en belonen en de taak van de or

Functioneert het allemaal wel?

Als ondernemingsraad wordt u geconfronteerd met het updaten van functies, wordt er gesproken over het talent inzetten van medewerkers, hebben we het over rollen en voordat u het weet valt u (of uw collega’s) in een andere salarisschaal of worden zaken niet beloond omdat er sprake zou zijn van een rol.

Tijdens de (online) cursus ‘Functiewaardering, beoordelen en belonen’ leert u alle in en outs over dit onderwerp en bent u zich bewust van de OR positie en de manier waarop u als ondernemingsraad kan zorgen dat medewerkers op de juiste manier worden beloond.

U weet waar u op moet letten als de bestuurder met wijzigingsvoorstellen omtrent functiewaarderings-, beoordelings- en/of beloningssystemen komt.

U ontmoet meteen andere OR leden waarmee u kennis en ervaring kunt uitwisselen en bouwt u meteen aan uw netwerk (handig voor later).

Cursusdata Online

20 december 2021

Cursusdata

19 oktober 2021

Na afloop van de cursus:

 • heeft u inzicht in de verschillende onderdelen én kunt u hiermee werken
 • kent u de samenhang tussen de onderdelen en het gevaar van het afzonderlijk behandelen van één van deze onderdelen
 • weet u welke valkuilen er zijn voor uw ondernemingsraad én hoe u deze kunt vermijden
 • kunt u de kwaliteit van een voorstel beoordelen
 • kent u uw juridische mogelijkheden
 • kent u de arbeidsrechtelijke gevolgen voor uw collega’s
 • kent u alle betrokken belangen en weet u hiermee om te gaan
 • kent u de verschillende beïnvloedings- en onderhandelingsstrategieën
 • weet u welke afspraken er gemaakt moeten worden
 • bent u een gesprekspartner voor HR en directie
 • heeft andere OR leden ontmoet en heeft u gewerkt aan uw OR netwerk
 • alle OR leden die (verwachten) te maken krijgen met het veranderen van functies, de beoordelingssystematiek en beloning/salarisschalen
 • die een sparring-partner willen zijn voor HR en directie op het gebied van functiewaardering, beoordelen en belonen
 • voor OR leden die onderdeel uit maken van de arbeidsvoorwaarden- en/of sociaalbeleid commissie

09.15 – 09.30 Start online en korte kennismaking

9.30 – 10.30 Inleiding in het beloningssysteem van een organisatie
We gaan achtereenvolgens in op de functiewaardering, het loongebouw, de wijze waarop loonsverhogingen worden bepaald en de beoordeling. Hierbij staan we stil bij de verschillende systemen die in omloop zijn én laten we de samenhang tussen de diverse elementen zien.

10.30 – 10.45 Pauze

10.45 – 12.30 De wettelijke bevoegdheden
Niet iedere ondernemingsraad heeft dezelfde bevoegdheden, want dit hangt onder meer af van de vraag of uw onderneming onder een CAO valt en zo ja, wat voor CAO dit is. Daarnaast is van belang of uw OR zelf over arbeidsvoorwaarden onderhandelt. Ook voor de directie zijn de regels per situatie verschillend.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Een voorgestelde wijziging beoordelen
We geven aan op welke wijze u een voorstel tot invoering of wijziging van een functiewaarderings-, beoordelings- en/of beloningssysteem kunt beoordelen. Dit doen we aan de hand van een checklist en een groot aantal praktijkvoorbeelden. Hoe om te gaan met het waarderen van talenten, compenties en rollen.

14.30-15.15 Arbeidsrechtelijk gevolgen voor uw collega en de rol en taak van de OR.

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.30 Beïnvloedingsstrategieën
Tot slot krijgt u praktische handvatten voor het opzetten van een strategie om wijzigingen in functiewaarderings-, beoordelings- en beloningssystemen succesvol te beïnvloeden. U krijgt talloze tips voor het inschakelen van uw achterban en het voeren van de onderhandelingen.

16.30 – 16.45 Samenvatting van het geleerde

09.15 – 09.30 Inloop en ontvangst

9.30 – 10.30 Inleiding in het beloningssysteem van een organisatie
We gaan achtereenvolgens in op de functiewaardering, het loongebouw, de wijze waarop loonsverhogingen worden bepaald en de beoordeling. Hierbij staan we stil bij de verschillende systemen die in omloop zijn én laten we de samenhang tussen de diverse elementen zien.

10.30 – 10.45 Pauze

10.45 – 12.30 De wettelijke bevoegdheden
Niet iedere ondernemingsraad heeft dezelfde bevoegdheden, want dit hangt onder meer af van de vraag of uw onderneming onder een CAO valt en zo ja, wat voor CAO dit is. Daarnaast is van belang of uw OR zelf over arbeidsvoorwaarden onderhandelt. Ook voor de directie zijn de regels per situatie verschillend.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Een voorgestelde wijziging beoordelen
We geven aan op welke wijze u een voorstel tot invoering of wijziging van een functiewaarderings-, beoordelings- en/of beloningssysteem kunt beoordelen. Dit doen we aan de hand van een checklist en een groot aantal praktijkvoorbeelden. Hoe om te gaan met het waarderen van talenten, compenties en rollen.

14.30-15.15 Arbeidsrechtelijk gevolgen voor uw collega en de rol en taak van de OR

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.30 Beïnvloedingsstrategieën
Tot slot krijgt u praktische handvatten voor het opzetten van een strategie om wijzigingen in functiewaarderings-, beoordelings- en beloningssystemen succesvol te beïnvloeden. U krijgt talloze tips voor het inschakelen van uw achterban en het voeren van de onderhandelingen.

16.30 – 16.45 Samenvatting van het geleerde

r

Extra informatie

Online tarief: € 295,- p.p. excl. BTW.
Cursus zal digitaal plaatsvinden.

Normaal tarief: € 345,- p.p. incl. arrangement en excl. BTW.

De cursus vindt plaats op onze eigen locatie, corona-proof, koffie thee frisdrank versnaperingen en lunch inbegrepen, gratis parkeren, centraal gelegen in Nederland (Nieuwegein) en makkelijk te bereiken.

U ontvangt alle presentaties, handboeken en materiaal (digitaal) en heeft u meteen een goed naslagwerk.

Ook als maatwerkcursus mogelijk!
Bel 034 46 08 201

Inschrijven - Functiewaardering, beoordelen en belonen

 • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Jill Leysner Aviapartner BV
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner Aviapartner BV
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Kirsten Faessen
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Dirk van Heijningen
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.

Vrijblijvend een gesprek aanvragen

 • Om al uw vragen te beantwoorden
 • Om samen de puntjes op de i te zetten
 • U zit nergens aan vast maar kunt wel al uw vragen stellen

Leidinggeven aan de OR

Leidinggeven aan de ondernemingsraad

zonder de baas te zijn

Iedere ondernemingsraad heeft een dagelijks bestuur. En dit is niet zomaar een ‘titel’, want dit brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Het dagelijks bestuur is namelijk de motor, smeerolie en het stuur van de OR.

U bent in belangrijke mate verantwoordelijk voor de voortgang en effectiviteit van het OR-werk.

Veelal hebben we de neiging te sturen op inhoud, echter uit diverse studies blijkt dat het sturen van het team meer geschiedt vanuit het zoogdierenbrein. Het geheim zit hem in vijf interventiegebieden waar wij u leert de OR aan te sturen om optimaal te functioneren als team zonder dat u de baas bent.

In deze (online) cursus komen zowel de benodigde vaardigheden van het DB als het ‘managen’ van uw ondernemingsraad, zonder de baas te zijn uitvoerig aan de orde. U maakt ook kennis met andere deelnemende DB-en en kunt u ervaringen uitwisselen. Op deze manier leert u van andere uit het veld en andere leren van u. U kijkt na afloop van deze cursus gegarandeerd anders aan tegen uw eigen team.

Cursusdata Online

18 november 2021

Cursusdata

23 september 2021

Na afloop van de cursus:

 • weet u hoe u leiding kunt geven aan de OR zonder de baas te zijn
 • heeft u de aanwezige talenten van uw OR in kaart gebracht
 • heeft u inzicht in de wijze waarop u deze talenten kunt inzetten voor de OR
 • heeft u inzicht in de vaardigheden waarover u als Dagelijks Bestuur dient te beschikken
 • weet u welke vijf interventiegebieden er zijn om vanuit het ‘zoogdierenbrein’ te handelen om resultaten te bereiken met uw OR
 • heeft u geoefend met de vijf interventiegebieden
 • weet u dat de context bepalend is voor welke interventie en hoe u deze het beste kunt bepalen.
 • heeft andere OR leden ontmoet en heeft u gewerkt aan uw OR netwerk
 • een dagelijks bestuur dat zijn OR ‘echt’ verder wilt brengen
 • een dagelijks bestuur dat leert sturen vanuit het ‘loslaten’ van rationaliseringproces
 • een dagelijks bestuur dat meer wilt weten van leidinggeven zonder de baas te (willen) zijn! vanuit een evolutionair perspectief.

09.15  Start online

09.15 – 09.45 Inleiding
We inventariseren de problemen en vragen waar het aanwezige Dagelijks Bestuur in de praktijk tegenaan lopen.

09.45 – 10.30 Welke talenten zitten in uw OR?
Op een ludieke manier brengt u de talenten van uw OR in kaart.

10.30 – 10.45 Pauze

10.45 – 11.45 Talenten inzetten, u moet alleen weten wanneer!

11.45 – 12.30 Hoe zit het met het inzetten van uw eigen talenten binnen het DB
Hoe werkt het DB samen? Wat hebben jullie nodig van elkaar om gezamenlijk leiding te geven aan de OR?

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Waar wilt u naar toe met uw OR
Het visualiseren van uw doel is een krachtig middel. Op een ludieke en verfrissende manier maakt u de weg duidelijk, en dat alles voor de pers!

14.00 -15.15 De vijf ‘zoogdierenbrein’ interventiegebieden om leiding te geven zonder de baas te zijn.
Als mens zijn we per definitie een kuddedier en weten we allang wat er komt kijken bij samenwerken en de wijze waarop de samenwerking het beste functioneert. U krijgt vijf concrete interventiegebieden waarop u uw OR kunt ‘managen’ om verder te komen als team.

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.30 De vijf interventiegebieden eigen maken
U brengt u eigen situaties in kaart en bepaald gezamenlijk wat u kunt doen om (meer) leiding te geven aan uw OR-team.

16.30 – 16.45 Samenvatting van het geleerde

09.15 -09.30 Inloop en ontvangst

09.30 – 10.00 Inleiding
We inventariseren de problemen en vragen waar het aanwezige Dagelijks Bestuur in de praktijk tegenaan lopen.

10.00 – 10.30 Welke talenten zitten in uw OR?
Op een ludieke manier brengt u de talenten van uw OR in kaart.

10.30 – 10.45 Pauze

10.45 – 11.45 Talenten inzetten, u moet alleen weten wanneer!

11.45 – 12.30 Hoe zit het met het inzetten van uw eigen talenten binnen het DB
Hoe werkt het DB samen? Wat hebben jullie nodig van elkaar om gezamenlijk leiding te geven aan de OR?

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Waar wilt u naar toe met uw OR
Het visualiseren van uw doel is een krachtig middel. Op een ludieke en verfrissende manier maakt u de weg duidelijk, en dat alles voor de pers!

14.30 -15.30 De vijf ‘zoogdierenbrein’ interventiegebieden om leiding te geven zonder de baas te zijn.
Als mens zijn we per definitie een kuddedier en weten we allang wat er komt kijken bij samenwerken en de wijze waarop de samenwerking het beste functioneert. U krijgt vijf concrete interventiegebieden waarop u uw OR kunt ‘managen’ om verder te komen als team.

15.30 – 15.45 Pauze

15.45 – 16.30 De vijf interventiegebieden eigen maken
U brengt u eigen situaties in kaart en bepaald gezamenlijk wat u kunt doen om (meer) leiding te geven aan uw OR-team.

16.30 – 16.45 Samenvatting van het geleerde

r

Extra informatie

Online tarief: € 295,- p.p. excl. BTW.
Cursus zal digitaal plaatsvinden.

Normaal tarief: € 345,- p.p. incl. arrangement en excl. BTW.

De cursus vindt plaats op onze eigen locatie, corona-proof, koffie thee frisdrank versnaperingen en lunch inbegrepen, gratis parkeren, centraal gelegen in Nederland (Nieuwegein) en makkelijk te bereiken.

U ontvangt alle presentaties, handboeken en materiaal (digitaal) en heeft u meteen een goed naslagwerk.

Ook als maatwerkcursus mogelijk!
Bel 034 46 08 201

Inschrijven - Leidinggeven aan de ondernemingsraad

 • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Jill Leysner Aviapartner BV
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner Aviapartner BV
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Kirsten Faessen
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Dirk van Heijningen
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.

Vrijblijvend een gesprek aanvragen

 • Om al uw vragen te beantwoorden
 • Om samen de puntjes op de i te zetten
 • U zit nergens aan vast maar kunt wel al uw vragen stellen

Masterclass WOR

Masterclass WOR

Het gaat om de spel en niet alleen om de spelregels

U bent al een tijdje lid van de OR en toch heeft u het gevoel dat u zaken mist. Zijn bepaalde zaken niet advies- of instemmingsplichtig? Uw organisatie is in beweging en voordat u het weet zijn er al onderdelen uitgevoerd zonder dat de OR hiernaar heeft kunnen kijken, laat staan hierover heeft kunnen adviseren. Wat nu?

Dan is de (online) Masterclass WOR iets voor u. De WOR is namelijk een middel en geen doel. U leert dat er meer middelen zijn om invloed uit te oefenen op het beleid. Wat heeft u nu aan deze wet, bijvoorbeeld als de bestuurder niets doet met uw adviezen en gewoon zijn eigen gang gaat? Hoe kunt u de WOR nu zodanig gebruiken dat u echt iets bereikt?

U ontmoet meteen andere OR leden waarmee u kennis en ervaring kunt uitwisselen en bouwt u meteen aan uw netwerk (handig voor later).

Cursusdata Online

20 oktober 2021
14 december 2021

Cursusdata

30 september 2021
23 november 2021

Na afloop van de cursus:

 • kent u de bepalingen uit de wet die voor u belangrijk zijn
 • kent u niet alleen de regels, maar weet u ook hoe u deze moet toepassen
 • leert u dat de wet maar één van de middelen is om echt invloed te krijgen
 • weet u waaruit een goed advies bestaat en wanneer u met positief of negatief adviseren moet stoppen
 • weet u hoe u een advies moet formuleren waarop u later kunt terugkomen
 • weet u hoe u het antwoord op een instemmingsaanvraag zodanig kunt formuleren dat u hierop later kunt terugkomen
 • weet u hoe u een initiatiefvoorstel moet indienen
 • heeft andere OR leden ontmoet en heeft u gewerkt aan uw OR netwerk.
 • u bent al een tijdje lid van de OR en u heeft in de gaten dat het niet alleen gaat om het kennen van de spelregels, maar in het juist toepassen van de spelregels om invloed uit te oefenen, kortom OR leden die het spel beter willen leren beheersen.

09.15  Start online en korte kennismaking

9.15 – 09.45 Inventarisatie
We inventariseren allereerst de situatie van de aanwezige OR-leden: wat heeft u de laatste tijd meegemaakt en wat ziet u op u afkomen?

09.45 – 11.00 De WOR
We bespreken de belangrijkste regels uit de WOR. Ook staan we stil bij uitspraken van rechters waarin de WOR wordt uitgelegd, aangezien deze uitleg vaak ook weer nieuwe regels oplevert.

11.00 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.30 U kent de regels; nu het spel nog
Het is mooi om de regels te kennen. Maar als u de regels van het edele voetbalspel kent, speelt u nog niet in de eredivisie. Daarom leert u hoe u aan de hand van de regels het spel het beste kunt spelen, zodat u uw doelstellingen kunt bereiken. Door te weten hoe u het spel moet spelen, kunt u ervoor zorgen dat u invloed kunt uitoefenen.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 U kent de regels; nu het spel nog
Vervolg van het ochtendprogramma.

14.30 – 15.30 Formulering van advies en instemming
In dit deel van de cursus leert u hoe u een advies moet formuleren of een instemmingaanvraag moet beantwoorden, met als doel om afspraken te maken waar u later op kunt terugkomen en uw directie aan kunt houden. 

15.30 – 15.45 Pauze

15.45 –16.30 Initiatief voorstel vanuit de OR. Bij het indienen van een initiatief komt er meer bij kijken dan alleen iets te ‘droppen’ bij de betuurder. Als OR zult uzelf aan de slag moeten om het voor elkaar te krijgen. In dit deel krijgt u alle tips om het voor elkaar te krijgen.

16.30 – 16.45  Samenvatting van het geleerde

09.15 – 09.30 Inloop en ontvangst

9.30 – 10.00 Inventarisatie
We inventariseren allereerst de situatie van de aanwezige OR-leden: wat heeft u de laatste tijd meegemaakt en wat ziet u op u afkomen?

10.00 – 11.00 De WOR
We bespreken de belangrijkste regels uit de WOR. Ook staan we stil bij uitspraken van rechters waarin de WOR wordt uitgelegd, aangezien deze uitleg vaak ook weer nieuwe regels oplevert.

11.00 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.30 U kent de regels; nu het spel nog
Het is mooi om de regels te kennen. Maar als u de regels van het edele voetbalspel kent, speelt u nog niet in de eredivisie. Daarom leert u hoe u aan de hand van de regels het spel het beste kunt spelen, zodat u uw doelstellingen kunt bereiken. Door te weten hoe u het spel moet spelen, kunt u ervoor zorgen dat u invloed kunt uitoefenen.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 U kent de regels; nu het spel nog
Vervolg van het ochtendprogramma.

14.30 – 15.30 Formulering van advies, instemming en initiatief
In dit deel van de cursus leert u hoe u een advies moet formuleren of een instemmingaanvraag moet beantwoorden, met als doel om afspraken te maken waar u later op kunt terugkomen en uw directie aan kunt houden. Verder leert u hoe u gebruik kunt maken van het initiatiefrecht.

15.30 -15.45 Pauze

15.45 –16.30 Initiatief voorstel vanuit de OR. Bij het indienen van een initiatief komt er meer bij kijken dan alleen iets te ‘droppen’ bij de betuurder. Als OR zult uzelf aan de slag moeten om het voor elkaar te krijgen. In dit deel krijgt u alle tips om het voor elkaar te krijgen.

16.30 – 16.45  Samenvatting van het geleerde

r

Extra informatie

Online tarief: € 295,- p.p. excl. BTW.
Cursus zal digitaal plaatsvinden.

Normaal tarief: € 345,- p.p. incl. arrangement en excl. BTW.

De cursus vindt plaats op onze eigen locatie, corona-proof, koffie thee frisdrank versnaperingen en lunch inbegrepen, gratis parkeren, centraal gelegen in Nederland (Nieuwegein) en makkelijk te bereiken.

U ontvangt alle presentaties, handboeken en materiaal (digitaal) en heeft u meteen een goed naslagwerk.

Ook als maatwerkcursus mogelijk!
Bel 034 46 08 201

Inschrijven - Masterclass WOR

 • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Jill Leysner Aviapartner BV
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner Aviapartner BV
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Kirsten Faessen
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Dirk van Heijningen
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.

Vrijblijvend een gesprek aanvragen

 • Om al uw vragen te beantwoorden
 • Om samen de puntjes op de i te zetten
 • U zit nergens aan vast maar kunt wel al uw vragen stellen

Strategisch & overtuigend adviseren

Strategisch & overtuigend adviseren

Voor wezenlijke invloed

Het adviesrecht is een van de meest wezenlijke bevoegdheden van de ondernemingsraad. U probeert immers met uw advies invloed te hebben op belangrijke besluiten van uw bestuurder. Helaas gaat in het in de praktijk niet altijd even makkelijk. Middels uw advies wilt u afspraken maken waarmee u opkomt voor de belangen van uw collega’s en bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie. Het advies(traject) is een belangrijk middel om dit te realiseren en in de praktijk is dit helaas niet altijd makkelijk.

Een advies waaruit blijkt dat u het eens bent met uw bestuurder ziet er bijvoorbeeld anders uit dan een advies dat u wilt gebruiken om uw kansen bij de rechter te vergroten. Een advies waarmee u vooral gemaakte afspraken wilt vastleggen of een advies waarmee u uw achterban wilt overtuigen dat u het uiterste eruit heeft gehaald, zijn elk weer anders.

In de online cursus ‘Overtuigend en strategisch adviseren’ leert u alles over het adviseren. Wat werkt in de praktijk en wat niet? Welke invloed momenten zijn er tijdens het adviseren? U leert het effect van het onderhandelen voor het moment van adviseren en het maken van de juiste afspraken.

U ontmoet meteen andere OR leden waarmee u kennis en ervaring kunt uitwisselen en bouwt u meteen aan uw netwerk (handig voor later).

Cursusdata Online

14 oktober 2021

Cursusdata

25 november 2021

Na afloop van de cursus:

 • weet u hoe een goed OR-advies eruit moet zien
 • weet u hoe u een adviesaanvraag dient te beoordelen
 • weet u de opbouw van een goed advies
 • weet u hoe u een advies moet formuleren waarop u later kunt terugvallen
 • weet u welk advies het beste past bij welke situatie inclusief opbouw en taal die u het beste kunt gebruiken
 • weet u valkuilen te vermijden
 • weet u hoe u ‘echte’ afspraken moet maken en op welke wijze u deze dient vast te leggen
 • heeft andere OR leden ontmoet en heeft u gewerkt aan uw eigen netwerk
 • voor ieder OR lid die invloed wilt hebben met het uitbrengen van het OR advies.

09.15 start online 

09.15– 09.45 Inventarisatie
We inventariseren allereerst de situatie van de aanwezige ondernemingsraden.

09.45 – 10.45 Momenten van echte invloed
We nemen het adviestraject door. U leert wat de echte momenten van invloed zijn tijdens het adviestraject. U weet onderhandelingsmomenten te creëren en het effect op de besluitvorming.

10.45 – 11.00 PAUZE

11.00 – 11.45 De opbouw van een goed advies
We laten u aan de hand van verschillende voorbeelden zien hoe u uw advies het beste kunt opbouwen. Rechtstreeks uit de praktijk.

11.45 – 12.30 Do’s en don’ts van het adviestraject
U leert uw valkuilen herkennen en ze te vermijden. U leert dat onderhandelen voor uw advies loont en resulteert in goede afspraken. U leert wat u vooral wel moet schrijven in uw advies en wat niet.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Welke soorten adviezen bestaan er?
Wat wilt u met uw advies bereiken? Wie wilt u beïnvloeden? Wat betekent dat voor de tekst van uw advies? Elk voorbeeld heeft betrekking op een andere situatie. Per soort advies krijgt u een aantal tips mee over de opbouw, taal, de kern en het effect.

14.30 – 16.15 Onderhandel over uw advies en maak echte afspraken. Communiceer voor, tijdens en na met de partijen. Stel uw tekst (of samenvatting daarvan) beschikbaar aan de achterban en bepaal op welke manier u dit het beste kunt doen.

16:15 – 16.45 Samenvatting van het geleerde. U krijgt het unieke Handboek mee over het adviestraject inclusief checklists, voorbeelden en een sjabloon adviestekst.

09.15 – 09.30 Inloop en ontvangst

09.30 – 10.00 Inventarisatie
We inventariseren allereerst de situatie van de aanwezige ondernemingsraden.

10.00 – 10.45 Momenten van echte invloed
We nemen het adviestraject door. U leert wat de echte momenten van invloed zijn tijdens het adviestraject. U weet onderhandelingsmomenten te creëren en het effect op de besluitvorming.

10.45 – 11.00 PAUZE

11.00 – 11.45 De opbouw van een goed advies
We laten u aan de hand van verschillende voorbeelden zien hoe u uw advies het beste kunt opbouwen. Rechtstreeks uit de praktijk.

11.45 – 12.30 Do’s en don’ts van het adviestraject
U leert uw valkuilen herkennen en ze te vermijden. U leert dat onderhandelen voor uw advies loont en resulteert in goede afspraken. U leert wat u vooral wel moet schrijven in uw advies en wat niet.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Welke soorten adviezen bestaan er?
Wat wilt u met uw advies bereiken? Wie wilt u beïnvloeden? Wat betekent dat voor de tekst van uw advies? Elk voorbeeld heeft betrekking op een andere situatie. Per soort advies krijgt u een aantal tips mee over de opbouw, taal, de kern en het effect.

14.30 – 16.15 Onderhandel over uw advies en maak echte afspraken. Communiceer voor, tijdens en na met de partijen. Stel uw tekst (of samenvatting daarvan) beschikbaar aan de achterban en bepaal op welke manier u dit het beste kunt doen.

16:15 – 16.45 Samenvatting van het geleerde. U krijgt het unieke Handboek mee over het adviestraject inclusief checklists, voorbeelden en een sjabloon adviestekst.

r

Extra informatie

Online tarief: € 295,- p.p. excl. BTW.
Cursus zal digitaal plaatsvinden.

Normaal tarief: € 345,- p.p. incl. arrangement en excl. BTW.

De cursus vindt plaats op onze eigen locatie, corona-proof, koffie thee frisdrank versnaperingen en lunch inbegrepen, gratis parkeren, centraal gelegen in Nederland (Nieuwegein) en makkelijk te bereiken.

U ontvangt alle presentaties, handboeken en materiaal (digitaal) en heeft u meteen een goed naslagwerk.

Ook als maatwerkcursus mogelijk!
Bel 034 46 08 201

Inschrijven - Strategisch & overtuigend adviseren

 • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Jill Leysner Aviapartner BV
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner Aviapartner BV
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Kirsten Faessen
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Dirk van Heijningen
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.

Vrijblijvend een gesprek aanvragen

 • Om al uw vragen te beantwoorden
 • Om samen de puntjes op de i te zetten
 • U zit nergens aan vast maar kunt wel al uw vragen stellen

Leidinggeven aan de ondernemingsraad

Achterbancommunicatie is een specialisme

Bereik ze ook als er geen stront aan de knikker is!

Hoe fijn zou het zijn als de achterban spontaan aanklopt bij de OR voor zaken die leven binnen de organisatie. Zaken die u kunt oppakken zodat uw OR echt iets kan betekenen voor de collega’s. Helaas is de praktijk veelal anders. Niet zelden voelt de OR een ‘kloof’ tussen de achterban en OR. De ondernemingsraad krijgt nauwelijks input of feedback van de achterban.

En als u al een tijdje meeloopt dan weet u dat inloopspreekuren, nieuwsbrieven, achterban bijeenkomsten en dergelijke veelal niet het gewenste resultaat opleveren. Maar u weet ook dat als er ‘stront aan de knikker’ is dat de achterban u meestal weet te vinden.

Het valt soms niet mee om een goede relatie op te bouwen met de achterban. Terwijl het voor uw OR heel belangrijk kan zijn om regelmatig contact met de achterban te hebben!

Tijdens deze (online) cursus leert u hoe u een goede relatie met uw achterban kunt opbouwen en hoe u strategisch de achterban kunt inzetten bij uw OR-werk. U leert anders te kijken naar uw achterban en leert u hoe u samen met uw collega’s invloed kunt uitoefenen op het beleid.

U ontmoet meteen andere OR leden waarmee u kennis en ervaring kunt uitwisselen en bouwt u meteen aan uw netwerk (handig voor later).

Cursusdata Online

08 juli 2021

Cursusdata

06 juli 2021
16 september 2021

Na afloop van de cursus:

 • weet u dat er niet één achterban is en hoe u daarmee moet omgaan
 • weet u op welke verschillende manieren u met uw achterban kunt communiceren en in welke situaties
 • weet u hoe u uw achterban kunt betrekken bij het werk van uw ondernemingsraad
 • weet u hoe u te weten kunt komen wat er ‘echt’ leeft onder uw achterban
 • weet u hoe u uw achterban moet inschakelen om uw
  onderhandelingspositie te versterken
 • heeft u uw eigen achterban communicatieplan opgesteld, zodat u echt iets kunt betekenen voor uw collega’s en zij iets voor u
 • heeft andere OR leden ontmoet en heeft u gewerkt aan uw OR netwerk
 • u bent OR lid die beseft dat het bereiken van de achterban niet zomaar vanzelf gaat.
 • u bent OR- of commissielid die de taak heeft om de achterban te
  betrekken bij het OR werk.
 • u bent OR lid die meer wil weten over de relatie tussen OR en
  de achterban.

 09.15 – Start online en korte kennismaking

09.30 – 11.00 Wat en wie is de achterban?
We staan stil bij wat de achterban nu eigenlijk is? Bestaat ‘de achterban’ eigenlijk wel, of zijn er meerdere achterbannen? Moeten we niet spreken over ‘belangennomaden’?

En wie zijn dat dan? We geven aan wat u nu precies aan uw achterban kunt hebben bij zaken als reorganisaties, bezuinigingen, wijzigingen in het personeelshandboek, een OR initiatief etc.

11.00 – 11.15 PAUZE

11.15 – 12.30 Communiceren met de achterban
U wil u achterban bereiken maar hoe doet u dat? Welke middelen zijn er om uw achterban te bereiken? We geven aan welke instrumenten u kunt gebruiken om met de achterban te communiceren en welke instrumenten u in een bepaalde situatie beter wel/niet kunt gebruiken.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.45 Het opstellen van een communicatieplan
We inventariseren de huidige knelpunten in de communicatie met de achterban en wat u precies wilt bereiken. Daarna stelt u onder begeleiding van uw trainer vast welke instrumenten u gaat inzetten om uw doelstellingen te bereiken. Tot slot starten we met het concreet uitwerken van deze instrumenten. Dit alles legt u vast in uw communicatieplan, waarmee u na de cursus verder aan de slag kunt.

14.45 – 15.00 PAUZE

15.00 – 16.15 Het opstellen van een communicatieplan
Vervolg van het opstellen van een communicatieplan. Onderlinge discussie over het uitvoeren van het communicatieplan in de praktijk.

16:15 – 16.30 Samenvatting van het geleerde
We sluiten af met een samenvatting van wat u heeft geleerd. U krijgt een aantal praktische checklists mee naar huis.

09.15 – 09.30 Inloop en ontvangst

09.30 – 11.00 Wat en wie is de achterban? We staan stil bij wat de achterban nu eigenlijk is? Bestaat ‘de achterban’ eigenlijk wel, of zijn er meerdere achterbannen? Moeten we niet spreken over ‘belangennomaden’?

En wie zijn dat dan? We geven aan wat u nu precies aan uw achterban kunt hebben bij zaken als reorganisaties, bezuinigingen, wijzigingen in het personeelshandboek, een OR initiatief etc.

11.00 – 11.15 PAUZE

11.15 – 12.30 Communiceren met de achterban
U wil u achterban bereiken maar hoe doet u dat? Welke middelen zijn er om uw achterban te bereiken? We geven aan welke instrumenten u kunt gebruiken om met de achterban te communiceren en welke instrumenten u in een bepaalde situatie beter wel/niet kunt gebruiken.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.45 Het opstellen van een communicatieplan
We inventariseren de huidige knelpunten in de communicatie met de achterban en wat u precies wilt bereiken. Daarna stelt u onder begeleiding van uw trainer vast welke instrumenten u gaat inzetten om uw doelstellingen te bereiken. Tot slot starten we met het concreet uitwerken van deze instrumenten. Dit alles legt u vast in uw communicatieplan, waarmee u na de cursus verder aan de slag kunt.

14.45 – 15.00 PAUZE

15.00 – 16.15 Het opstellen van een communicatieplan
Vervolg van het opstellen van een communicatieplan. Onderlinge discussie over het uitvoeren van het communicatieplan in de praktijk.

16:15 – 16.30 Samenvatting van het geleerde
We sluiten af met een samenvatting van wat u heeft geleerd. U krijgt een aantal praktische checklists mee naar huis.

r

Extra informatie

Online tarief: € 295,- p.p. excl. BTW.
Cursus zal digitaal plaatsvinden.

Normaal tarief: € 345,- p.p. incl. arrangement en excl. BTW.

De cursus vindt plaats op onze eigen locatie, corona-proof, koffie thee frisdrank versnaperingen en lunch inbegrepen, gratis parkeren, centraal gelegen in Nederland (Nieuwegein) en makkelijk te bereiken.

U ontvangt alle presentaties, handboeken en materiaal (digitaal) en heeft u meteen een goed naslagwerk.

Ook als maatwerkcursus mogelijk!
Bel 034 46 08 201

Inschrijven - Achterbancommunicatie is een specialisme

 • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Jill Leysner Aviapartner BV
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Praktische handvatten. Alles kon meteen in de praktijk gebracht worden. TOP
Jill Leysner Aviapartner BV
Jill Leysner lid ondernemingsraad
Aviapartner B.V.
Kirsten Faessen
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Door de jaren van samenwerking is er een vertrouwensband opgebouwd.
Kirsten Faessen
Kirsten Faessen Voorzitster centrale ondernemingsraad
De Zorggroep
Dirk van Heijningen
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.
Ook na de trainingen altijd bereidt om je bij te staan met raad en daad! Erg prettig samenwerken.
Dirk van Heijningen
Dirk van Heijningen Voorzitter OR
BSH Huishoudapparaten B.V.

Vrijblijvend een gesprek aanvragen

 • Om al uw vragen te beantwoorden
 • Om samen de puntjes op de i te zetten
 • U zit nergens aan vast maar kunt wel al uw vragen stellen