034-4608201 contact@rdja.nl

Nieuw in de or

Open inschrijvingscursus

Welkom, u bent net lid van de ondernemingsraad

Als u net lid bent geworden van een ondernemingsraad, komt er heel veel op u af. Alles is nieuw en u weet nog niet wat uw rechten en plichten zijn. Wat wordt er als OR-lid eigenlijk van u verwacht? Wat moet u doen, wat moet u kunnen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed wordt ingewerkt en taken krijgt die bij u passen? Hoe gaat u om met uw achterban en de directeur?

Na deze cursus heeft u antwoord op al uw vragen en bent u klaar om een goede start te maken als OR-lid.

U kunt zich inschrijven op

15 oktober 2019
03 december 2019
14 januari 2020
06 februari 2020
19 maart 2020
16 april 2020
19 mei 2020
04 juni 2020
08 september 2020
06 oktober 2020
10 november 2020
08 december 2020

p
Extra informatie

Tarief: € 345,- p.p. incl. arrangement en excl. BTW.

Ook als maatwerkcursus mogelijk!
Bel 030 87 89 687 voor de mogelijkheden

Na afloop van de cursus:

 

  • weet u wat uw OR kan betekenen voor uw organisatie
  • weet u – als nieuw OR-lid – wat uw rechten en plichten zijn
  • weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat u zo snel mogelijk wordt ingewerkt
  • weet u wat u moet doen om binnen de OR gehoord te worden en als een volwaardig OR-lid mee te draaien
  • weet u hoe u zo goed mogelijk met uw achterban kunt communiceren
  • weet u ook wat u privé aan uw OR-lidmaatschap kunt hebben.
  • u bent net gekozen in de OR en u heeft nog geen ervaring met het OR werk.
  • u bent in het verleden lid geweest en wil alles weer even op rij hebben.

09.15 – 09.30 Inloop en ontvangst

09.30 – 10.00 De rol van medezeggenschap
Wat kan de OR betekenen voor een organisatie en welke bijdrage kunt u hieraan als individueel OR-lid leveren.

10.00 – 11.00 De WOR – rechten en plichten OR
We gaan in op de belangrijkste regels uit de WOR en de
invloedsmogelijkheden van de OR. Het adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht zullen worden behandeld.

11:00 – 11.15 PAUZE

11.15 – 12.00 Vervolg: WOR – rechten en plichten OR
We nemen ook de praktische kant van de WOR met u door.
U krijgt inzicht in het spel en de spelregels.

12.00 – 12.30 Taken en verantwoordelijkheden van een OR lid.
We bespreken de taken en verantwoordelijkheden van een OR-lid. Het is aan uw collega-OR-leden om u goed in te werken, maar u speelt hierbij zelf ook een actieve rol. We geven aan wat u zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk wordt ingewerkt.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 15.00 De relatie met de achterban
We staan stil bij het belang van een goede relatie met de achterban en geven aan hoe u de achterban zo goed mogelijk bij uw werkzaamheden kunt betrekken. De achterban als strategisch middel.

15:00 – 15.15 PAUZE

15.15 – 16.00 De relatie met de bestuurder
Het OR-lidmaatschap brengt met zich mee dat u een andere relatie met de directie kunt krijgen. Hoe gaat u daar nu mee om? Op welke wijze kan het overleg tussen bestuurder en OR verlopen?

16:00 – 16.30 Samenvatting van het geleerde

Inschrijven voor deze cursus

10 + 12 =

X