034-4608201 contact@rdja.nl

Terugblik op 2016 en een vooruitblik naar 2017

23 december 2016
Ondernemingsraad als team
Nieuwjaarswens 2017

Het jaar 2016 is voor ons voorbij gevlogen. In het afgelopen jaar hebben we wederom vele ondernemingsraden mogen helpen bij intensieve en complexe adviesaanvragen variërend van overnames, afstoten van bedrijfsonderdelen, herstructureringen en reorganisaties.

In nagenoeg alle gevallen hebben we:

  • mooie resultaten behaald in de vorm van goede regelingen en afspraken
  • ervoor gezorgd dat werkgelegenheid is behouden
  • samen met onze klanten invloed gehad op voorgenomen besluiten
  • alternatieven aangedragen die zijn overgenomen door bestuurders
  • mogen helpen bouwen aan sterke en het beste naar bovenhalen binnen OR-teams.

 

Bedankt voor het vertrouwen

Wij bedanken al onze klanten voor het geven van het vertrouwen. Het vertrouwen om, samen met jullie, op te komen voor de belangen van jullie collega’s waarbij we het organisatiebelang niet uit het oog zijn verloren. In veel gevallen was daar durf en lef voor nodig.

Respect voor alle ondernemingsraden die ervoor gaan, soms zeker niet makkelijk, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

 

‘Nieuwe’ medezeggenschapsvormen

In 2017 zullen we onze ervaringen inzake ‘nieuwe’ medezeggenschapsvormen, participatie en co-creaties gaan delen met u. Let op! Er is een groot verschil tussen zeggenschap en medezeggenschap. In de markt merken wij dat deze termen door elkaar worden gebruikt en soms worden misbruikt. Rondom dit thema zullen we mini-congressen en open inschrijvingen gaan organiseren. Houd onze agenda op de website in de gaten.

 

Gratis kennis

In het jaar 2016 zijn we ook begonnen met het – gratis – delen van onze ervaringen. Dit doen wij door het schrijven van artikelen en deze te bloggen. Onze blogs publiceren wij eens per week. Het doet ons goed dat de blogs veel worden gedeeld via de sociale media. Hierbij de top vijf blogs van 2016:

 

Mini-congres 12 januari

De blog inzake de ‘Cao VVT en de taken voor de OR’ heeft zelfs meer dan 100.000 mensen bereikt. Dit heeft ons doen besluiten om op 12 januari een mini-congres te organiseren rondom dit thema.

 

In 2017 de blog van de advocaat

Ook in het jaar 2017 gaan we door met schrijven, bloggen en zelfs vloggen. Wij zijn verheugd te melden dat Derk Domela Nieuwenhuis (advocaat met als specialisme: arbeidsrecht, medezeggenschap en ondernemingsrecht) eens per maand een artikel voor ons gaat schrijven en zal één van onze vaste bloggers worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het delen van onze ervaringen zal bijdragen aan het verbeteren van de medezeggenschap.

 

Een invloedrijk 2017

Wij hopen iedereen in 2017 weer te mogen verwelkomen en dat we wederom met veel trots, inzet en expertise ondernemingsraden kunnen helpen bij het uitvoeren van de taak medezeggenschap. Een belangrijke taak om invloed te hebben op voorgenomen besluiten, het verlenen van instemming en het bijdragen aan het verbeteren van besluiten waarbij de belangen van uw collega’s op een juiste manier worden afgewogen.

 

Nogmaals bedanken wij u voor de mooie, spannende en soms ook lastige momenten die we samen hebben meegemaakt. Wij wensen iedereen een ontzettend invloedrijk 2017 toe.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rick de Jong

Namens het team van RdJ Training & ORganisatie Advies

Op de hoogte blijven?

Wilt u niets missen? Ontvang als eerste onze artikelen, praktische tip en ontvang handige gratis downloads.

Rick de Jong

06 51 034 107

Auteur van het artikel

Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren..

Gerelateerde artikelen

Zorg voor een goede inwerkprocedure voor nieuwe ondernemingsraadsleden

Zorg voor een goede inwerkprocedure voor nieuwe ondernemingsraadsleden

Na de OR-verkiezingen is er bijna altijd sprake van een ‘stoelendans’: één of meer OR-leden verlaten de OR en maken plaats voor nieuwe leden. De nieuwkomers worden dan door ‘de oude garde’ met open armen ontvangen en met een gloedvol betoog welkom geheten. Daarna worden de nieuwe leden zorgvuldig ingewerkt, zodat de OR al snel na de verkiezingen als een écht team functioneert.

Lees meer