034-4608201 contact@rdja.nl

open (online) inschrijvingcursussen

Nieuw in de OR

Welkom, u bent net lid van de ondernemingsraad

Als u net lid bent geworden van een ondernemingsraad, komt er heel veel op u af. Alles is nieuw en u weet nog niet wat uw rechten en plichten zijn. Wat wordt er als OR-lid eigenlijk van u verwacht? Wat dient u doen, wat moet u kunnen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed wordt ingewerkt en taken krijgt die bij u passen? Hoe gaat u om met uw achterban en de directeur?

Na deze (online) cursus heeft u antwoord op al uw vragen en bent u klaar om een goede start te maken als OR-lid.

 

open (online) inschrijvingcursussen

Leidinggeven aan de OR: het dagelijks bestuur van de OR

Iedere ondernemingsraad heeft een dagelijks bestuur. En dit is niet zomaar een ‘titel’, want dit brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Het dagelijks bestuur is namelijk de motor, smeerolie en het stuur van de OR. U bent in belangrijke mate verantwoordelijk voor de voortgang en effectiviteit van het OR-werk.

In deze (online) cursus komen zowel de benodigde vaardigheden van het DB als het ‘managen’ van uw ondernemingsraad zonder de baas te zijn uitvoerig aan de orde. U kijkt na afloop van deze cursus gegarandeerd anders aan tegen uw eigen team.  

U maakt ook kennis met andere deelnemende DB-en en kunt u ervaringen uitwisselen. Op deze manier leert u van andere uit het veld en andere leren van u.

open (online) inschrijvingcursussen

Strategisch & overtuigend adviseren: een invloedrijk OR advies

Het adviesrecht is een van de meest wezenlijke bevoegdheden van de ondernemingsraad. U probeert immers met uw advies invloed te hebben op belangrijke besluiten van uw bestuurder. Helaas gaat in het in de praktijk niet altijd even makkelijk. Middels uw advies wilt u afspraken maken waarmee u opkomt voor de belangen van uw collega’s en bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie. Het advies(traject) is een belangrijk middel om dit te realiseren en in de praktijk is dit helaas niet altijd makkelijk.

In de (online) cursus ‘Overtuigend en strategisch adviseren’ leert u alles over het adviseren. Wat werkt in de praktijk en wat niet? Welke invloed momenten zijn er tijdens het adviseren? U leert het effect van het onderhandelen voor het moment van adviseren en het maken van de juiste afspraken.

open (online) inschrijvingcursussen

Achterban communicatie is een specialisme

Hoe fijn zou het zijn als de achterban spontaan aanklopt bij de OR voor zaken die leven binnen de organisatie. Zaken die u kunt oppakken zodat uw OR echt iets kan betekenen voor de collega’s. Helaas is de praktijk veelal anders. Niet zelden voelt de OR een ‘kloof’ tussen de achterban en OR. De ondernemingsraad krijgt nauwelijks input of feedback van de achterban. En als u al een tijdje meeloopt dan weet u dat inloopspreekuren, nieuwsbrieven, achterban bijeenkomsten en dergelijke veelal niet het gewenste resultaat opleveren. 

Maar u weet ook dat als er ‘stront aan de knikker’ is dat de achterban u meestal weet te vinden.

Het valt soms niet mee om een goede relatie op te bouwen met de achterban. Terwijl het voor uw OR heel belangrijk kan zijn om regelmatig contact met de achterban te hebben!

Tijdens deze (online) cursus leert u hoe u een goede relatie met uw achterban kunt opbouwen en hoe u strategisch de achterban kunt betrekken bij uw OR-werk. U leert anders te kijken naar uw achterban en leert u hoe u samen met uw collega’s invloed kunt uitoefenen op het beleid.

U ontmoet meteen andere OR leden waarmee u kennis en ervaring kunt uitwisselen en bouwt u meteen aan uw netwerk (handig voor later).

open (online)inschrijvingcursussen

Masterclass WOR: Het gaat om het spel en niet alleen om de spelregels

U bent al een tijdje lid van de OR en toch heeft u het gevoel dat u zaken mist. Zijn bepaalde zaken niet advies- of instemmingsplichtig? Uw organisatie is in beweging en voordat u het weet zijn er al onderdelen uitgevoerd zonder dat de OR hiernaar heeft kunnen kijken, laat staan hierover heeft kunnen adviseren. Wat nu?

Dan is de Masterclass WOR iets voor u. De WOR is namelijk een middel en geen doel. U leert dat er meer middelen zijn om invloed uit te oefenen op het beleid. Wat heeft u nu aan deze wet, bijvoorbeeld als de bestuurder niets doet met uw adviezen en gewoon zijn eigen gang gaat? Hoe kunt u de WOR nu zodanig gebruiken dat u echt iets bereikt?

Tijdens de open (online)inschrijvingscursus Masterclass WOR leert u het ‘echte’ spel in de vingers te hebben.

open inschrijvingcursussen

Functiewaardering, beoordelen en belonen

Als ondernemingsraad wordt u geconfronteerd met het updaten van functies, wordt er gesproken over het talent inzetten van medewerkers en voordat u het weet valt u (of uw collega’s) in een andere salarisschaal.

Tijdens de cursus ‘Functiewaardering, beoordelen en belonen’ leert u alle in en outs over dit onderwerp en bent u zich bewust van de OR positie. U weet waar u op moet letten als de bestuurder met wijzigingsvoorstellen omtrent
functiewaarderings-, beoordelings- en/of beloningssystemen komt.

open inschrijvingcursussen

het Financieel beleid: eindelijk duidelijkheid over de cijfers

Ondernemingsraden hebben in toenemende mate te maken met de financiële cijfers en managementinformatie. Waar de ene ondernemingsraad complete financiële boekwerken krijgt dient de andere te zeuren om de cijfers. En als u de cijfers heeft dan vraagt u zich regelmatig af wat u er als ondernemingsraad mee kan en mee moet.

U wilt graag beoordelen op basis van de financiële cijfers of het goed gaat met uw onderneming en als het even kan weten of de directie moet of gaat ingrijpen. U heeft vragen als: Is de financiële situatie werkelijk zo ernstig of zo goed als de directie u laat weten? Klopt de financiële onderbouwing van de adviesaanvraag? Is er nu wel of geen geld voor een sociaal plan? Krijgen we wel de informatie waar we als OR recht op hebben? Wat kunnen we met de informatie die we krijgen en waar moeten we op letten als het gaat om het sturen van de onderneming op basis van de cijfers?

In deze cursus leert u hoe u deze vragen kunt beantwoorden. We doen dat mede aan de hand van het materiaal dat u zelf meebrengt.

open inschrijvingcursussen

Effectief onderhandelen als OR

Of u nu wilt of niet, maar u onderhandelt vaker dan u denkt. In sommige gevallen krijgt u uw zin en soms ook niet. Hoe u het ook wendt of keert, u wilt invloed uitoefenen. Als ondernemingsraad onderhandelt u over verscheidende onderwerpen. Een adviestraject is één van de meest voorkomende situaties waar duidelijk naar voren komt of u het onderhandelen goed in de vingers heeft.

Onderhandelen wordt veelal benadert vanuit een gelijkwaardige positie! Maar is dat ook zo in het geval van u als OR. De bestuurder is immers de baas, toch? U weet als geen ander dat de hiërarchie meespeelt tijdens het onderhandelen met uw bestuurder, ook al heeft u soms de wet aan uw zijde. Niet alleen met uw bestuurder bent u aan het onderhandelen, maar ook binnen de OR en met uw achterban onderhandelt u.

Soms denkt u over een adviesaanvraag anders dan uw directeur. U wilt hem ervan overtuigen dat hij in afwijking van zijn voorgenomen besluit beter uw advies kan overnemen en uitvoeren. In deze cursus leert u onderhandelen van een expert en leert u opgewassen te zijn tegen onderhandelingstechnieken van ‘handige’ onderhandelaars.

open inschrijvingcursussen

Fusies en overnames

Als uw onderneming te maken krijgt met een fusie dan zorgt dat altijd voor veel onrust. In de praktijk is een fusie altijd een overname, en dat is bijna nooit leuk voor de werknemers van de overgenomen partij, zeker niet als uw bedrijf wordt ingelijfd door een belangrijke concurrent.

Na de aankondiging doorloopt uw OR de gehele adviesprocedure en besluit u uiteindelijk – vooral op grond van een aantal garanties –te adviseren. Na een half jaar blijkt alles anders te lopen dan u op basis van de toezeggingen had gedacht. U bent gewoon op het verkeerde been gezet en uw collega’s vragen zich af of de OR niet heeft zitten slapen. Hoe komt dit en hoe kunt u dit voorkomen?

U heeft veel vragen over een fusie. Wat gaat er met de onderneming gebeuren? Welke gevolgen heeft de fusie voor u en uw collega’s? Moeten er mensen uit? Is het wel de juiste overname partij?
Wat moeten we afspreken en met wie?

Tijdens de cursus ‘OR en fusie’ wordt uitvoerig stilgestaan bij de vraag hoe u een fusie moet beoordelen, welke gevolgen een fusie kan hebben en wat uw taak is als OR.

open inschrijvingcursussen

OR-verkiezingen

Iedere ondernemingsraad moet regelmatig, meestal om de drie jaar, verkiezingen organiseren. Dat kan behoorlijk wat tijd en energie kosten. Maar gelukkig hebben wij ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van de OR-verkiezingen. Na het volgen van de cursus ‘OR-verkiezingen’ is het organiseren van verkiezingen vrij eenvoudig en weet u hoe u uw collega’s kunt motiveren om zich kandidaat te stellen.

open inschrijvingcursussen

Effectief functioneren als OR-team

In de meeste organisaties werken mensen samen. Ook uw ondernemingsraad is team. En wat is nou leuker dan het werken in een succesvol, lekker draaiend team. Zo’n team waarin men gebruik maakt van elkaars verschillende kwaliteiten, bereid is van elkaar te leren en het resultaat méér is dan de som van ieders afzonderlijke bijdrage. Helaas is dat niet de praktijk van alledag.

Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt samenwerken? Dat mensen geen vat krijgen op al die verschillende stijlen en persoonlijkheden in het team? En dat de teamleden zich alleen maar ergeren aan het anders zijn van anderen en zich wanhopig afvragen waarom niemand begrijpt wat zij begrijpen.

Samenwerken moet je willen, kunnen en durven. Het houdt in dat je op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen, dat je inzicht hebt in waar iedereen goed in is en dat je weet hoe je al die verschillende talenten – op het goede moment en op de goede plek –
productief kunt maken.

Kortom: dat je weet hoe je moet omgaan met al de verschillende karakters die samen het team vormen.

Tijdens deze cursus leert u op basis van het teamrol model van Belbin effectief gebruik te maken van de verschillende talenten binnen uw team. U ervaart op welke wijze de verschillende rollen het beste kunnen samenwerken en op welke wijze u de slagkracht van de totale OR kunt vergroten.