034-4608201 contact@rdja.nl

De ondernemingsraad, de Corona crisis en de werktijdverkorting

18 maart 2020
Corona en de ondernemingsraad
werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. En dat is maar goed ook!

De regeling van Werktijdverkorting is geschrapt. Sinds gisteravond geldt een nieuwe regeling, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid: de NOW. Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Twee grote gevaren voor werknemers zijn opgelost in deze nieuwe regeling.

De werktijdverkorting heeft een paar grote nadelen voor u en uw collega’s. Vandaag (17 maart) hebben we hard gewerkt aan een artikel. Het artikel stond klaar om gepubliceerd te worden. En had u als OR duidelijk gemaakt dat u alles in had moeten zetten om te onderhandelen over het maken van afspraken bij de invoering van de werktijdverkorting door uw werkgever. Maar gelukkig heeft het kabinet vanavond besloten om te komen met uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Balen voor het werk van vandaag maar we zijn positief!

Twee grote gevaren opgelost

Onder de werktijdverkorting zouden de volgende twee gevaren op de loer liggen als de OR daar verder niets over had afgesproken;

 1. Uw WW rechten worden meteen aangesproken bij de wtv. Als u na afloop van de werktijdverkorting, of kort daarna, alsnog in de WW belandt, dan worden de maanden werktijdverkorting afgetrokken van de totale periode dat u recht zou hebben op WW. En dat zou hard zijn gegaan bij de maximale wtv periode van 24 weken.
 2. De werkgever had geen verplichting tot doorbetaling van uw loon voor de uren waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. En daarmee zou uw inkomen hard achteruit zijn gegaan.

U begrijpt dat dit geen prettig vooruitzicht was geweest voor u en uw collega’s.

Ingetrokken wtv-regeling

Maar gelukkig kwam het kabinet met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, een nieuwe tegemoetkomingsregeling die in de plaats komt van de wvt. We hebben deze meteen bestudeert en trekken de conclusie dat de regeling voorziet in de twee bovengenoemde gevaren.

Maar we zijn er nog niet!

Formeel geen instemming op de wtv

De OR heeft formeel geen instemmingsrecht over de aanvraag tot werktijdenverkorting, en waarschijnlijk ook niet op de nieuwe regeling. De werkgever kan dat zelf besluiten.

Maar wel instemming op…

De wtv en nieuwe regeling zal leiden tot wijziging van werktijden of tot nieuwe roosters dan wel de invoering van roosters. De ene groep werkt b.v. maandag, dinsdag, woensdag de andere woensdag, donderdag en vrijdag. Dat is een rooster en dat is instemmingplichtig.

Invulling geven aan de nieuwe regeling: ga aan tafel als OR

Hoe de verdeling van werk wordt ingevuld beslissen bedrijven samen met hun medewerkers. Dien het verzoek in voor een instemmingsverzoek op basis van wijziging werktijd (roosteren) conform artikel 27.1b WOR. Ga als OR in gesprek met de bestuurder over de invulling van de wvt of de nieuwe regeling.

Er komt nog veel op de ondernemingsraad af

De nieuwe regeling zal naar ons inziens bijdragen aan het afvlakken van de curve van te verwachten recessie. Uiteraard zijn we er nog lang niet en is onze verwachting dat er nog veel op u als ondernemingsraad afkomt.

U staat er niet alleen voor

U kunt ons altijd benaderen inzake de corona crisis en de taak van de ondernemingsraad. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer +31 (0)30 87 89 687 of via info@rdja.nl of rechtstreeks met één van onze deskundige +31 (0)6 5103 4107 www.rdja.nl

Ook werken we aan de website: www.orcorona.nl Het coronaloket voor uw ondernemingsraad voor al uw vragen met betrekking tot uw OR taak en de corona crisis.

De belangrijkste vragen op een rijtje voor uw collega’s zijn beantwoord in de nieuwe regeling

Hieronder een aantal beantwoorden (uit de nieuwe regeling) die voorzien in de twee gevaren die wij voorzagen uit de werktijdenverkorting.

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald. 

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever. 

Waar vind ik de nieuwe totale regeling?

Lees deze op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Neem de eens de tijd om deze te lezen en weet als OR wat de nieuwe regeling inhoud. Het geeft inzicht in welke informatie belangrijk is voor uw werkgever en voor al uw collega’s (en uiteraard ook voor uzelf, als persoon en als OR lid). En wie weet kunt u alvast de eerste vragen opvangen van uw collega’s als OR lid.

  Voor al uw OR Corona vragen

  Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u niets missen? Ontvang als eerste onze artikelen, praktische tip en ontvang handige gratis downloads.

  Rick de Jong

  06 51 034 107

  Auteur van het artikel

  Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

  Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

  Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren..

  Gerelateerde artikelen

  OR: Checklist personele gevolgen reorganisatie corona tijd

  OR: Checklist personele gevolgen reorganisatie corona tijd

  Stel: De OR wordt geconfronteerd met een ingrijpende reorganisatie. Dan kunnen de personele gevolgen groot zijn, en hiermee zult u als ondernemingsraad rekening moeten houden. Hierbij zult u vragen moeten beantwoorden als: “Welke gevaren liggen er op de loer?”, “Waar liggen kansen?” en “Zien we niets over het hoofd?” Onderstaande checklist geeft u een overzicht van mogelijke personele consequenties.

  Lees meer
  Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

  Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

  Afgelopen maandag, 7 september 2020, hebben wij een webinar/bijeenkomst gefaciliteerd voor het MNO (Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg). Ditmaal ging de bijeenkomst over thuiswerken (post corona) en het ‘nieuwe’ kantoor.  Casus KPN De COR van KPN zette...

  Lees meer
  DE NOW, hoe zit het nou precies

  DE NOW, hoe zit het nou precies

  Afgelopen dinsdag 14 april gaven wij het succesvolle Webinar de NOW? Wat nou! in de corona tijd. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over de NOW, een goede uiteenzetting van...

  Lees meer