034-4608201 contact@rdja.nl

Corona crisis en de ondernemingsraad

15 maart 2020
Corona en de ondernemingsraad
Corona crisis en de OR

Hatsjoe, gezondheid! Maar graag in de binnenzijde van de arm. En als het even kan dan liever in de eigen keuken of woonkamer. Handen wassen maar geen handen schudden misschien een elleboog groet of een hippe voetgroet. De supermarkten hebben het druk! en het lijkt dat de reclame Hamsteren van AH een vooruitziende blik was althans komt deze in een ander daglicht te staan.

Overheid beslissingen om de zaak te temporiseren

De overheid geeft allerlei adviezen en neemt maatregelen om het aantal besmettingen te minimaliseren, de uitbraak te temporiseren en het hoofd te bieden aan de corona situatie. Het spreiden van het aantal besmettingen in de tijd en zelfs het aantal besmettingen te verlagen ‘flatten the curve’ met als doel om onze ziekenhuizen, politie, brandweer op sterkte te houden en ervoor te zorgen dat er geen overbelasting komt op het systeem. Dit alles is georganiseerd vanuit een ‘gezondheidsoogpunt’, wat meer dan begrijpelijk is.

Zojuist is bekend geworden dat alle scholen, cafés en restaurants, sportclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops dicht gaan tot 6 april.

Acute daling of zelfs wegvallen van de vraag

Maar ook bedrijven voelen en merken direct of indirect de corona gevolgen en die gevolgen zijn al lang niet meer beperkt tot extra hygiënemaatregelen. We zien dat in diverse branches volumes wegvallen, de annuleringen om de oren vliegen, klanten wegblijven, bijeenkomsten worden geannuleerd, of zelfs verboden. Al dan niet gedwongen door de markt worden niet noodzakelijk vergaderingen geannuleerd (en dat zijn er ineens veel), wordt er gespreid gewerkt binnen de onderneming en moeten medewerkers massaal thuiswerken.

Of leef jij, als ondernemingsraad onder een steen

Je moet wel onder een steen leven om de impact niet te merken van het Coronavirus. Gekte alom of verstandige keuzes? Wat vraagt dit nu van uw collega’s en van de OR? Het is een noodsituatie maar is alles nu zomaar mogelijk? Deze serie gaat over het Coronavirus en de taak van de OR. De serie bestaat uit zes delen. Deze breiden we uit als daar behoefte aan is en/of dat de situatie daarom vraagt.

Hoofd koel houden

Laten we eerst de rust bewaren, al lijkt dat voor sommige moeilijk (en overigens begrijpelijk). Welke maatregelen zijn nu nodig voor de desbetreffende situatie? Alle verwachtingen zijn dat het hier om een tijdelijke situatie gaat inzake ‘flatten the curve’. Waar ingrijpen noodzakelijk is, dient dat ingrijpen, net zoals bij de overheid om de boel nu te spreiden, te temporiseren en te overleven. Maar de gevolgen na het indammen van het virus zal diepe wonden nalaten in de economie. Onze verwachting is dat we in een grotere economische crisis terecht komen dan in 2007-2009.

Overleven

Van de week zaten wij bij één van onze klanten op Schiphol voor een spoedberaad. De effecten doordat het vliegverkeer nagenoeg stil gelegd is zijn megagroot. Er is gewoon weg geen werk meer en aan herstel wordt nog niet eens gedacht, men gaat over in de overlevingsstand. We moeten de komende periode doorkomen en kijken dan wel wat de nieuwe situatie is (hiermee niet zeggend: eindsituatie). De situatie veranderde per uur.

Wegvallen van het werk

Bij organisaties die direct te maken hebben met het letterlijk wegvallen van werk, is het de vraag hoe snel en op welke wijze de onderneming haar bezetting in lijn kan brengen met het werkvolume. In dit geval het flexibel inzetten tot zelfs het afschalen van personeel.

De KLM heeft middels een persbericht kenbaar gemaakt dat zij onder andere het mes gaat zetten in de werkgelegenheid, overgaat tot het schrappen van banen en het aanvragen van werktijdverkorting (zie bijlage met maatregelen).

Wat te doen als OR bij het direct wegvallen van werkgelegenheid

Wacht niet langer en kom in actie. Ga als OR direct met u bestuurder (en mogelijk het hele MT) in gesprek om uw organisatiesituatie te bespreken en samen te overleggen welke mogelijke interventies nodig zijn. Breng in kaart waar het werkvolume inkrimpt of zelfs komt te vervallen. Bepaal de tijdelijkheid hiervan en op welke wijze het werk de komende periode georganiseerd kan worden.

Heb wekelijks en misschien wel dagelijks contact met de bestuurder om te bekijken of het werk nog allemaal gedaan kan worden. Mensen vallen uit naar aanleiding van ziekte, verdenking van ziekte of praktisch dat er geen opvang is voor de kinderen na het sluiten van de scholen. Dit vergt mogelijk een planning dag tot dag afhankelijk van de branche waarin u werkt.

Haal één van onze deskundige erbij om samen met u de situatie te beoordelen.

Totaal overzicht van de serie blogs: de Corona crisis en de OR

  • Behouden van medewerkers – liefde laten bestaan ook op langer termijn
  • Mogelijkheden van de ondernemer om medewerkers naar huis te sturen.
  • Thuiswerken en wat moet er geregeld worden
  • Aanvragen van werktijdverkorting
  • Informatiebehoefte richting de achterban in deze Corona tijd

Voor al uw OR Corona vragen

Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201

Op de hoogte blijven?

Wilt u niets missen? Ontvang als eerste onze artikelen, praktische tip en ontvang handige gratis downloads.

Rick de Jong

06 51 034 107

Auteur van het artikel

Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren..

Gerelateerde artikelen

OR: Checklist personele gevolgen reorganisatie corona tijd

OR: Checklist personele gevolgen reorganisatie corona tijd

Stel: De OR wordt geconfronteerd met een ingrijpende reorganisatie. Dan kunnen de personele gevolgen groot zijn, en hiermee zult u als ondernemingsraad rekening moeten houden. Hierbij zult u vragen moeten beantwoorden als: “Welke gevaren liggen er op de loer?”, “Waar liggen kansen?” en “Zien we niets over het hoofd?” Onderstaande checklist geeft u een overzicht van mogelijke personele consequenties.

Lees meer
Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

Afgelopen maandag, 7 september 2020, hebben wij een webinar/bijeenkomst gefaciliteerd voor het MNO (Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg). Ditmaal ging de bijeenkomst over thuiswerken (post corona) en het ‘nieuwe’ kantoor.  Casus KPN De COR van KPN zette...

Lees meer
DE NOW, hoe zit het nou precies

DE NOW, hoe zit het nou precies

Afgelopen dinsdag 14 april gaven wij het succesvolle Webinar de NOW? Wat nou! in de corona tijd. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over de NOW, een goede uiteenzetting van...

Lees meer