034-4608201 contact@rdja.nl

Halen we de kerst? is nu de vraag van elke bestuurder en ondernemingsraad

2 april 2020
Corona en de ondernemingsraad | Ondernemingsraad en adviseren | Ondernemingsraad Reorganisatie Fusie en Overname
Bestuurder Ondernemingsraad

Het corona virus begint neer te dwarrelen. Nagenoeg iedereen heeft de gezondheidsmaatregelen geaccepteerd, op een paar ezels na! Hygiëne, afstand bewaren, niet meer in groepen werken, het hoort er nu allemaal bij.

Overleven coronavirus

De acties mogen nu dan wel gericht zijn op het overleven van het corona virus, maar er komt een tijd dat het corona virus niet meer de boventoon voert. En moeten we aan het werk: ‘business as usual’. De vraag is: “hoe dan?” Daar lijkt op dit moment geen eenduidig en simpel antwoord op te geven.

We zullen het allemaal voelen

Bedrijven voelen het overal en de ene business wordt harder geraakt dan de ander. Voor de een zal dit betekenen dat de zaken ‘gewoon’ weer worden opgepakt, voor de ander betekent het dat de ‘nieuwe’ diensten een blijvend karakter krijgen in de bedrijfsvoering (digitalisering heeft weer een boost gekregen, evenals het thuisbezorgingsconcept), maar helaas zullen er veel bedrijven zijn die de economische gevolgen niet kunnen opvangen zonder afscheid te nemen van medewerkers. 

Eerste en tweedelijns

Er zijn bedrijven die de eerstelijns klappen opvangen en bedrijven in de tweedelijn zitten al te wachten wanneer het komen gaat.

Eerstelijnsklappen

We hebben bedrijven die in de eerste lijn van klappen zitten. Het is een ramp. Dit zijn bedrijven die definitief omzet kwijt zijn en deze omzet is niet meer terug of in te halen. `

KLM, vervoerbedrijven, horeca, kappers, de sierteelt, detailhandel met uitzonderingen van de supermarkt et cetera vallen allemaal in de eerstelijnsklappen. De omzet is weg en je moet het toch allemaal blijven betalen.

De tweedelijnsklappen

Tweedelijnsklappen zijn voornamelijk toeleveranciers en bedrijven die afhankelijk zijn van landen die hard getroffen zijn door de corona virus. Deze zullen de effecten van het corona crisis merken of merken dat al volop. De orderboeken worden leeg geveegd of worden uitgesteld.

Net is bekend geworden dat de maatregelen verlengd zijn tot 28 april. Dus is de vraag hoe lang houden we het ‘economisch’ vol voor bedrijven in de eerste en tweedelijnsklappen.

We hebben te maken met een domino-effect in de keten.

Afvlakken van de economische corona crisis curve

Onze overheid doet er alles aan om tijdelijk bij te springen door allerlei maatregelen te treffen. Een deel van deze maatregelen is er voor bedrijven en zzp-ers. De overheid wil hiermee zoveel mogelijk tijdrekken en op deze manier proberen de economische crisis te beperken. ‘Het afvlakken van de economische crisis curve’ maar of dat voldoende is dat weten we nog niet, de uitkomst laat zich raden.

De KLM heeft net bekend gemaakt dat 300 tijdelijke contracten worden beëindigd ondanks de oproep van de overheid om ook tijdelijk krachten te behouden. Cash is King”.

Cash is King, halen we de kerst

Cash is King is een bekende uitspraak in de financiële wereld. Op je geld zitten en zeer voorzichtig zijn met uitgeven. Naar onze verwachting zullen veel ondernemingen daarom (nog) sterker gaan sturen op cash. Dit betekent doorgaans:

 • Geld niet snel uitgeven
 • Stoppen met investeren
 • Projecten worden stopgezet
 • Praten met de banken voor een ophoging van Rekening Courant (wat mag ik rood staan)
 • Later betalen (of tijdelijk helemaal niet betalen zoals ICI Paris XL bekend heeft gemaakt)
 • Cao-onderhandelingen staken en opnieuw op de onderhandelingstafel brengen
 • Medewerkers vragen om offers te brengen
 • Versoberen van arbeidsvoorwaarden
 • Afscheid nemen van inhuur, zzp-ers, flexwerkers en uitzendkrachten
 • Tijdelijke contracten niet meer verlengen (en we hebben veel moeite gedaan om ze binnen te halen)
 • Vaste medewerkers ontslaan als het echt niet meer gaat.

Sturen op cashflow

Bestuurders zullen sterk sturen op de cashflow. Financiële overzichten zullen nog belangrijker worden en zullen doorslaggevend zijn bij het nemen van besluiten. Hoeveel financiële ruimte hebben we en hoeveel kunnen we creëren.

Het is continu, dag tot dag, week tot week en maand tot maand monitoren hoe het gaat. Gezamenlijk dienen we op zoek te gaan naar mogelijke alternatieve bronnen van inkomsten, het creëren van financiële ruimte. En dan maar hopen dat de kerst gehaald wordt.

De financiële huishouding is bepalend in leven of dood en hiermee ook de werkgelegenheid van medewerkers.

“De HEMA en ICI Paris XL (moederbedrijf van onder andere ICI Paris XL, Kruidvat en Trekpleister) hebben aangegeven dat zij de huur voorlopig niet, gedeeltelijk of helemaal niet gaan betalen”. H&M en C&A eisen een drastische verlaging van de huur. Cash is King.”

En de NOW dan?

De tijdelijk maatregel Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geeft lucht aan ondernemers voor de komende drie maanden. Een mogelijke verlenging komt er van nog eens drie maanden. In totaal heeft het bedrijf dus zes maanden de tijd om zich te herpakken en zich te herstellen, het is erop of eronder.

(TIP! Op 14 april geven wij een gratis webinar Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW regeling in corona tijd)

Wat een crisis

Dat klopt! En de ondernemingsraad dan? De WOR kent geen crisisvoorziening dus ook niet in deze corona tijd. Maar nood breekt wet, toch? Nou, niet echt! We begrijpen als geen ander dat er snel gehandeld moet worden, maar ook hier is het spreekwoord ‘bezint eer ge begint’ op zijn plaats.

De medezeggenschap gaat het druk krijgen

De medezeggenschap zal ook na het corona virus een zeer grote taak krijgen in het beperken van de economische ‘corona’ crisis. Dat de nieuwe plannen van bestuurders veel advies-, en instemming plichtige zaken zullen bevatten staat buiten kijf. De OR zal zich moeten voorbereiden op een drukke en heftige tijd. Lijn uw ondernemingsraad alvast op en plan de nodige tijd alvast in.

Nu al afspraken maken!

Het is dan zeer raadzaam om het gedachtengoed van artikel 24 meer van stal te halen dan dat u in het verleden deed. Het inplannen van een meeting over het reilen en zeilen zal frequent op de agenda moeten. Plan daarom al meetings in met uw bestuurder.

Het voelt misschien vreemd maar het is verstandig om nu de dialoog aan te gaan over de faciliteiten en de manier waarop de ondernemingsraad betrokken wordt bij de besluiten die komen gaan.

Zorg ervoor dat u als ondernemingsraad goed weet hoe de financiële cijfers van uw bedrijf in elkaar zitten en weet waar de bestuurder zijn beslissingen op baseert.

de laatste en afsluitende vraag is dus gaat u de kerst halen? 

Gratis Webinar 14 april
Hoe zit het nu eigenlijk met? de NOW en de ondernemingsraad

Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 14 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW? Wat nou!

www.ORcorona.nl

RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

 

  Voor al uw OR (Corona) vragen

  Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

  Rick de Jong

  06 51 034 107

  Auteur van het artikel

  Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 17 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

  Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

  Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren..

  gerelateerde artikelen

  DE NOW, hoe zit het nou precies

  Afgelopen dinsdag 14 april gaven wij het succesvolle Webinar de NOW? Wat nou! in de corona tijd. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over de NOW, een goede uiteenzetting van...

  Lees meer

  0 reacties

  Share This
  X